Vrh I

Dat.nar. 27.10.2018

3 feny, 1 pes

Rodokmen: http://www.sbtpedigree.com/dogarchive3/testmating.php?dam=1873175&sire=2153583

 

Gaya Erya Haryon                                                                  Kyraloebis Master John Snow /UK/

                                                     

 

I’m Tara 

I’m Funny

I’m Your Destiny

It’s My Life